Rekisteriseloste

Aistikas Korut rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

Aistikas Korut omistama verkkokauppa aistikas.fi käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja asiakassalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään palvelujen ja toiminnan hoitamista varten.

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään. Aistikas Korut ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää asiakasrekisteriä myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin.

 

1. Rekisterinpitäjä

Aistikas Korut -verkkokauppa
Vehmaistentie 1216
14300 Renko
Sähköposti: info@aistikas.fi
Puhelin:  050-5411540
Y-tunnus: 2327186-6

 

2. Rekisteriasioissa vastaava henkilö

Perttu Laakso
Puhelin: 045-77302797
Sähköposti: perttu.laakso@gmail.com


Tekninen yhteystaho:
Opiferum Oy
+358 10 229 1919
posti@opiferum.com

 

3. Rekisterin nimi

Aistikas Korut -verkkokaupan asiakasrekisterin nimi on "Aistikas.fi" asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakkaan ja suomiopas.fi oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • Henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin
 • Asiakasrekisterin ylläpitäminen
 • Suomioppaan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Suomiopas.fi viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle
 • Suoramarkkinointilähetykset entisille ja nykyisille asiakkaille
 • Tutkimustoiminta, muun muassa asiakastyytyväisyys ja bränditutkimukset

 

5. Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti ja/tai matkapuhelinnumero)
 • Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
 • Demografiatiedot (ikä, ammatti yms.)
 • Kiinnostustiedot (eri tuoteryhmät)
 • Asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta
 • Tietokoneen yhteystiedot, josta rekisteröityminen on tapahtunut

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset, tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen rekisterinpitäjän ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

 

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Aistikas.fi verkkopalvelun tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Aistikas Korut toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarvittavat käyttäjätunnukset.

 

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

 

11. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu tämän palvelun asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisena ja rekisteröidyn on pystyttävä todentamaan henkilöllisyytensä.

Tarkastuspyynnössä tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot:

 • Asiakkaan/Rekisteröidyn nimi
 • Jakeluosoite
 • Postinumero ja -toimipaikka
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus
 • Puhelinnumero

Tarkastuksen kohde, eli mitä tietoa rekisteröity hakee:

 • Kaikki tiedot
 • Erikseen luetellut tiedot sekä
 • Paikka ja päivämäärä
 • Rekisteröidyn allekirjoitus ja nimenselvennys

Aistikas

Vehmaistentie 1216
14300 Renko

 050 541 1540
 info@aistikas.fi